Srpski / Hrvatski

Dragi roditelji,

mi kao specijalistička praksa za dečiju psihijatriju i psihoterapiju u Berlinu Vam stojimo na raspolaganju kod raznih pitanja dečijeg razvoja. Sa medicinsko-stručnim, kao i jezičkim znanjem možemo Vama i Vašoj deci da pomognemo i na maternjem jeziku u rešavanju mnogih problema. To može da obuhvata pitanja koja se tiču vrtića, škole, kuće, odnosa među vršnjacima u porodici ili slično. U našu praksu dolaze često i deca sa problemima spavanja, ponašanja kao i viška konzumiranja televizije, kompjutera, kompjuterskih igrica i mobilnih telefona kao i prekomerno ili štetno konzumiranje društvenih mreža. Da li znate kako ih sačuvati od za nijh raznih štetnih uticaja? Putem raznih svetskih kongresa i znanja aktuelnih studija smo stalno sa tokom najnovijih rezultata u toj oblasti i možemo tako profesionalno da vam pomognemo.

Deca su blago koje treba sačuvati.

Srdačno
Vaša Dr. med. Olga Stanković-Dahmen